"cricket book" — Słownik kolokacji angielskich

cricket book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka do krykieta
  1. cricket rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Cricket Society chose it as its cricket book of the year in 2011.

    Podobne kolokacje: