"create several companies" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: create a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz kilka spółek
  1. create czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About 3 years later he and his wife decided to create their own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo