"create one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: create a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwarzać czyjś spółka
  1. create czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    About 3 years later he and his wife decided to create their own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo