"create for companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz dla spółek
  1. create czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    Unification will create a larger market for industrial companies in Germany; it gives them a more powerful base.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo