"create a company" — Słownik kolokacji angielskich

create a company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz spółkę
  1. create czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    About 3 years later he and his wife decided to create their own company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo