"creamy drink" — Słownik kolokacji angielskich

creamy drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmietankowy napój
  1. creamy przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I sipped the luscious, creamy drink.

    Podobne kolokacje: