"cowardly way" — Słownik kolokacji angielskich

cowardly way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tchórzliwa droga
  1. cowardly przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Then they did it in the most cowardly way possible.

    Podobne kolokacje: