"covert use" — Słownik kolokacji angielskich

covert use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie gąszczu
  1. covert przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The close-focusing lens and small size of the camera made it perfect for covert uses such as surveillance or document copying.

    Podobne kolokacje: