BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cover up one's affair" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakrywać czyjś sprawa
  1. cover czasownik + affair rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    'She's certainly suspicious, trying to cover up her hubby's affair.'

powered by  eTutor logo