"cover in one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: cover in blood
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykrywać czyjś krew
  1. cover czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He looked at his hand, which was covered in blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo