"cover in blood" — Słownik kolokacji angielskich

cover in blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakrycie w krwi
  1. cover czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked at his hand, which was covered in blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo