BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cover depicts" — Słownik kolokacji angielskich

cover depicts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakrycie przedstawia
  1. cover rzeczownik + depict czasownik
    Silna kolokacja

    The back cover depicts three men playing cards, with a globe in the center of the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo