"cover date" — Słownik kolokacji angielskich

cover date kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): data okładkia
  1. cover rzeczownik + date rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first issue carried a cover date of November 9, 1967.

    Podobne kolokacje: