"cover celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

cover celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy okładkie
  1. cover czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Access Hollywood is a weekday television entertainment news program covering events and celebrities in the entertainment industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo