"count one's money" — Słownik kolokacji angielskich

count one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: count the money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liczyć czyjś pieniądze
  1. count czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At the age of 20, he still could not count money or tell time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo