"cosmic entity" — Słownik kolokacji angielskich

cosmic entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna jednostka
  1. cosmic przymiotnik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The serpent wrapped around the neck is a cosmic entity, just as Shiva.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo