"copy pictures" — Słownik kolokacji angielskich

copy pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy kopii
  1. copy czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It can be a way to copy words and pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo