"copy book" — Słownik kolokacji angielskich

copy book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brulion
  1. copy rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I love annotating pages of my hard copy books with marginalia.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo