Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"cool morning" — Słownik kolokacji angielskich

cool morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chłodny poranek
  1. cool przymiotnik + morning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I asked, as I went with him out into the cool morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo