"cooking fire" — Słownik kolokacji angielskich

cooking fire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogień kuchenny
  1. cooking rzeczownik + fire rzeczownik
    Silna kolokacja

    In a house about a hundred yards away there was a cooking fire.

    Podobne kolokacje: