"cook dinner" — Słownik kolokacji angielskich

cook dinner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obiad kucharza
  1. cook czasownik + dinner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My husband and I really like to cook dinner together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo