"convince to come" — Słownik kolokacji angielskich

convince to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj do przyjścia
  1. convince czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    He convinced her to come back to him and move to Tucson.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo