"conversational way" — Słownik kolokacji angielskich

conversational way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gawędziarska droga
  1. conversational przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dr. James, practicing what he preaches, approaches his themes in a light and often conversational way.

    Podobne kolokacje: