"conventional tube" — Słownik kolokacji angielskich

conventional tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konwencjonalna rura
  1. conventional przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, as both the incandescent lamps and the orange signage were replaced with the more conventional fluorescent white tubes, these red tones disappeared.