"contribute work" — Słownik kolokacji angielskich

contribute work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz pracę
  1. contribute czasownik + work rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The festival itself is another testament to the loyalty of the artists: so many are contributing work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo