"contribute time" — Słownik kolokacji angielskich

contribute time kolokacja
Popularniejsza odmiana: contribute one's time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz czas
  1. contribute czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also has a list of 2.1 million people who contribute either money or time to its work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo