"contribute stories" — Słownik kolokacji angielskich

contribute stories kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz historie
  1. contribute czasownik + story rzeczownik
    Silna kolokacja

    She also contributed poetry, essays and short stories to various magazines.

powered by  eTutor logo