"contribute several papers" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute papers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz kilka papierów
  1. contribute czasownik + paper rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He contributed many technical and scientific papers in the field of heat transfer.

powered by  eTutor logo