"contribute several goals" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś kilka celów
  1. contribute czasownik + goal rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However, he struggled with injury for much of the season and only played in 7 games, contributing 3 goals.

powered by  eTutor logo