"contribute music" — Słownik kolokacji angielskich

contribute music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wnieś muzykę
  1. contribute czasownik + music rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He contributed all the stories and music on this production.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo