"contribute editor" — Słownik kolokacji angielskich

contribute editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz redaktora
  1. contribute czasownik + editor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He is contributing editor of the largest whale site on the Internet, with 10,000 visitors a month.

powered by  eTutor logo