"contemporary design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesny projekt
  1. contemporary przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We are expanding our picture department and doing some contemporary design.