"contemporary approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): współczesne podejście
  1. contemporary przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He uses fine oil painting with a fresh contemporary approach.