"contain a tube" — Słownik kolokacji angielskich

contain a tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj rurę
  1. contain czasownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Traditionally, crystal microdermabrasion system contains a pump, a connecting tube, a hand piece, and a vacuum source.

    Podobne kolokacje: