Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"consumer pays" — Słownik kolokacji angielskich

consumer pays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsument płaci
  1. consumer rzeczownik + pay czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    State energy officials said consumers could actually pay less because of the move.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo