"consumer news" — Słownik kolokacji angielskich

consumer news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsument wiadomości
  1. consumer rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Find out about the latest consumer news, scams and grievances.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo