BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"consist of women" — Słownik kolokacji angielskich

consist of women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kobiet
  1. consist czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The American team consists of 25 men and 15 women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo