"consist of several women" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: consist of women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kilku kobiet
  1. consist czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The American team consists of 25 men and 15 women.

    Podobne kolokacje: