"consist of several companies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składaj się z kilku spółek
  1. consist czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each regiment was to consist of nine rather than eight companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo