"consider women" — Słownik kolokacji angielskich

consider women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): weź pod uwagę kobiety
  1. consider czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In all probability, he considered other women to be too much bother.