BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"consider suicide" — Słownik kolokacji angielskich

consider suicide kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanów się nad samobójstwem
  1. consider czasownik + suicide rzeczownik
    Silna kolokacja

    Seven of them, or 20 percent, said they had considered suicide.

powered by  eTutor logo