BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"consider popular" — Słownik kolokacji angielskich

consider popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za popularny
  1. consider czasownik + popular przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was open to all the idioms that he considered genuinely popular.

powered by  eTutor logo