"conscious way" — Słownik kolokacji angielskich

conscious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadoma droga
  1. conscious przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rather, it's a very conscious way of creating and working.

powered by  eTutor logo