"confused woman" — Słownik kolokacji angielskich

confused woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdezorientowana kobieta
  1. confused przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were many other confused women of my age and circumstance who'd been married just as long, sharing my situation.

    Podobne kolokacje: