"confirm for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdź przez czas
  1. confirm czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yesterday, officials publicly confirmed the existence of the plan for the first time.

    Podobne kolokacje:

podobne do "confirm for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "confirm for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik