"confirm at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdź wtedy
  1. confirm czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "I know she seems older, especially in that outfit, but her age was confirmed at the time we registered."

    Podobne kolokacje: