"concrete way" — Słownik kolokacji angielskich

concrete way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): betonowa droga
  1. concrete przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is a concrete way to show how much they care.

    Podobne kolokacje: