"concert pianist" — Słownik kolokacji angielskich

concert pianist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pianista koncertowy
  1. concert rzeczownik + pianist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was the daughter of a bank director and a concert pianist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo