"composite image" — Słownik kolokacji angielskich

composite image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złożony obraz
  1. composite przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The result is a realistic composite image of the live action and the matte painting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo