"compose at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz wtedy
  1. compose czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Usually you compose the songs at the same time, so they have a certain kind of continuity to it.

    Podobne kolokacje: